Αυτοκόλλητα COVID

Για τήρηση απόστασης, οδηγίες συμμόρφωσης , COVID και άλλα.