Μπλόκ Σημειώσεων, Συνταγολόγια


Τα μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων με κόλλα στην ράχη έχουν πολλές χρήσεις. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τις σημειώσεις σας, σαν συνταγολόγια, για την προώθηση της εταιρίας σας, σαν διαφημιστικά μπλοκ με το λογότυπό σας. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Χρόνος παραγωγής:   2 - 4   ημέρες

Τα μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων με κόλλα στην ράχη έχουν πολλές χρήσεις. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τις σημειώσεις σας, σαν συνταγολόγια, για την προώθηση της εταιρίας σας, σαν διαφημιστικά μπλοκ με το λογότυπό σας.  Πραγματικά ένα χρήσιμο προϊόν με την εταιρική σας ταυτότητα. 
Αν χρειάζεστε περισσότερα από 50 φύλλα σε κάθε μπλοκ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός. Μπορείτε να μας στείλετε το σχέδιό σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να το δημιουργήσουμε.