Ορθογώνιες Αυτοκόλλητες Ετικέτες


Ορθογώνιες αυτοκόλλητες ετικέτες για συσκευασίες. Κάθε σετ έχει συγκεκριμένη ποσότητα ετικετών. Αν επιλέξετε ποσότητα 2 αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία σας θα είναι 2 Χ την ποσότητα του σετ. πχ. 2 Χ 3600  = 7200 ετικέτες.

Χρόνος παραγωγής:   2 - 5   ημέρες

Ορθογώνιες αυτοκόλλητες ετικέτες για συκευασίες (ποτήρια, κιβώτια, σακούλες κλπ). 
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες είναι χάρτινες ετικέτες που μπορούν να σας βοηθήσουν στη σήμανση προϊόντων, συσκευασιών, προώθησης κ.α.
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η μακέτα. Αν δεν έχετε μακέτα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.