Οβάλ Αυτοκόλλητες Ετικέτες


Οβάλ αυτοκόλλητες ετικέτες για συκευασίες. Κάθε σετ έχει συγκεκριμενή ποσότητα ετικετών. Αν επιλέξετε ποσότητα 2 αυτό σημαίνει ότι η παραγγελία σας θα είναι 2 Χ την ποσότητα του σετ. πχ. 2 Χ 1800  = 3600 ετικέτες.

Χρόνος παραγωγής:   2 - 5   ημέρες

Οβάλ αυτοκόλλητες ετικέτες για συκευασίες (ποτήρια, κιβώτια, σακούλες κλπ). 
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες είναι χάρτινες ετικέτες που μπορούν να σας βοηθήσουν στη σήμανση προϊόντων, συσκευασιών, προώθησης κ.α.
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η μακέτα. Αν δεν έχετε μακέτα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.